Jeg havde den store ære at blive Månedens fagforfatter i Dansk Forfatterforening i april 2020.

Jeg blev bl.a spurgt om, hvilke forfattere, der inspirerer mig og svarede:

“Jeg er storforbruger af skønlitteratur! De skønlitterære forfattere inspirerer mig til at turde tænke ”ud af boksen”. Den skønlitterære forfatter kan sætte sig i en andens sted og fortælle ud fra dennes forståelse. Deraf lærer jeg, at mennesket handler ud fra gode intentioner, selv om det ikke altid er sådan, det bliver oplevet af andre. Skønlitteraturen hjælper mig til bedre at kunne sætte mig i andres sted. Og først når jeg er dér, er jeg i stand til at hjælpe eleven, forældrene eller læreren videre fra det niveau og på de betingelser, de hver især har for at udvikle sig.”

Især i min bog Læseguiden synes, jeg den inspiration træder tydeligt frem.

Du kan læse hele portrættet her: https://danskforfatterforening.dk/f-gruppen/2020/04/01/maanedens-fagforfatter-lis-poehler/

Vil du hjælpe mig med at afprøve nogle nye læseprøver (8. og 9. klasse)?
Vi har nemlig udarbejdet yderligere fire sæt læseprøver til Alineas “Læseprøven” (der var 8 i forvejen), men vi skal lige sikre os, at niveauet i de fire nye prøver også matcher niveauet i ministeriets prøver.

Vi har derfor brug for nogle 8. og 9. klasser, som hver især vil afvikle én prøve på prøvelignende vilkår i perioden 16. marts – 8. april.
Du får både tekst- og opgavehæfte tilsendt i papir til dine elever inden afprøvningen. Elever, som bruger oplæsningsprogram, kan dog afvikle prøven digitalt.

Din klasse skal have gennemført en af ministeriets 9.-klasseprøver i læsning inden for de seneste 3 måneder. Jeg har nemlig brug for information om dine elevers karakterer ved denne prøve. Du får tilsendt prøve-id til dine elever, så elevernes anonymitet er sikret.

Udfyld venligst dette skema:

Kontaktoplysninger

  • og send det til: lis.poehler@gmail.com.

Du er meget velkommen til at ringe: 25211505, hvis du har yderligere spørgsmål-

 

I forbindelse med arbejdet med undervisningsmaterialet Bag om læseprøven (Gyldendal 2018) har vi udarbejdet dette lille brætspil, hvor eleverne kan øver sig i både at stille og svare på spørgsmål til teksterne. Eleverne udarbejder selv spørgsmål til teksterne. Vi har også udarbejdet nogle Faktakort og nogle Kreakort, som af og til stikker lidt uden for selve teksten. Eleverne udarbejder spørgsmålene når de arbejder med teksterne. Selve spillet tager ca. 15 min at gennemføre.

Du kan downloade spillekort til hver af de fem teksttyper som indgår i læseprøven. Nogle er udfyldt, andre skal eleverne selv udfylde, så der er rig mulighed for at differentiere opgaverne til spillet. I pdf’en med spillekortene ligger også en spilleplade og nogle spilleregler.

God fornøjelse!

Thomas og Lis

Jeg har forsøgt at skrive en bog, som henvender sig til den voksne, som er ansvarlig for den særligt tilrettelagte undervisning for elever i læse-skrivevanskeligheder. Den voksne kan være lærer, men det kan også være en skolepædagog, en lærerstuderende eller en vikar.

I den særligt tilrettelagte undervisning skal den voksne kunne guide eleven hensigtsmæssigt videre til næste udviklingstrin. Det handler således ikke kun om læsning og skrivning – men i lige så høj grad om eleven/elevernes personlige og sociale færdigheder og kompetencer. 

Bogen indeholder en række cases, mange konkrete ideer til aktiviteter og en “værktøjskasse”, hvis du skulle få lyst til selv at prøve nogle af ideer af. 

Du kan få en forsmag på bogen her . 

Den udkommer 14. januar 2019, og den kan allerede  (forud)bestilles!

Sammen med Thomas Tønnesen har jeg udarbejdet  dette hæfte, hvor eleven kommer bag om læseprøven og arbejder med at forstå den måde, opgaverne i prøverne er udformet. Hensigten er at give eleverne nogle redskaber til at forstå, hvordan der stilles spørgsmål til teksterne. Den gode tekstlæser stopper nemlig op og går i dialog med teksten, overvåger egen læsning og reflekterer over det læste. Når eleven lærer selv at stille gode spørgsmål til en tekst, understøttes udviklingen af elevens tekstforståelse. Når eleven i hæftet arbejder med at finde på spørgsmål og svar til teksterne, så understøtter det ikke kun elevens forudsætninger for at klare læseprøven, det understøtter elevens tekstforståelse i al almindelighed.

Bag om læseprøven er udkommet på Gyldendal.

Du er velkommen til at læse mere om mine andre udgivelser om test og prøver.

 

For 5. gang skal Nota’s Læsevejlederpris uddeles, og vi kan allesammen være med til at indstille en læsevejleder, som vi synes fortjener en særlig anerkendelse for sit arbejde med ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Jeg kender mange, som jeg synes fortjener, sådan en anerkendelse. Og jeg synes, det er skønt, at der bliver sat pris på det store arbejde, som foregår ude på skolerne.
Sidste frist for indstilling er 31. oktober.

Landsforeningen af Læsepædagoger uddeler også en pris – Årets Læseinitiativpris. Den uddeles ved Munkebjergkonferencen 16. november 2018. Årets Læseinitiativpris blev uddelt første gang i 1997. Det er desværre for sent at indstille til ÅL 2018. Men der kommer heldigvis et år efter dette!

Det koster ikke andet end lidt tid at gøre gode kolleger endnu mere glade og stolte over deres arbejde, så brug lige et kvarters tid på at indstille en læsevejleder.  Det vil jeg i hvert fald gøre!

Du kan læse mere om Notas pris her: https://nota.dk/aktuelt/notas-l%C3%A6sevejlederpris-2018

Billede af læsevejleder Henriette Sørensen, der vandt læsevejlederprisen i 2017.