Strukturerede tekstsamtaler

I 2013–2015 har jeg i samarbejde med danske, finske og svenske lærere arbejdet med projektet Strukturerede tekstsamtaler. I projektet afprøvede vi to metoder: Læserollemetoden og Stil-spørgsmål-metoden, som viste sig at være lige effektive. I Læserollemetoden samtales om teksterne én linje ad gangen, i Stil-spørgsmål-metoden læses hele teksten først, hvorefter der samtales om teksterne med udgangspunkt spørgsmål.

Vi anvendte de samme 16 tekster til de to metoder. Materialer fra projektet er til fri download herunder.

Metoderne er efterfølgende afprøvet mange steder, nogle gange har jeg også været med: dels har jeg været leder af i en studiekreds for læsevejlederne i Tønder Kommune, dels har jeg været med at afprøve metoderne sammen med dansklærere og læsevejledere på Djurslandsskolen. Begge steder afprøvede jeg nye tekster og nye evalueringsmaterialer.