Elevprofilberegneren v.2018

Elevprofilberegneren er et værktøj, som hjælper dansklæreren og læsevejlederen til at få et overblik over klassens resultater i Nationale test i dansk, læsning på alle klassetrin. Elevprofilberegneren, som kan anvendes både til de obligatoriske og de frivillige test, fordeler eleverne i ti kategorier.

Du kan downloade versioner til både pc og MAC. Når du har udfyldt skemaet med resultater fra din klasse, skal du huske at gemme det dér, hvor du gemmer andre dokumenter med personhenførbare informationer, jf. persondataloven.

I Elevprofilberegneren kan du:

  • kopiere resultaterne direkte ind fra testogprøver.dk
  • beregne relativ tid for hvert profilområder og for testen som helhed for hver elev
  • få en god og anvendelig oversigt over klassens resultater

Den gamle version af Elevprofilberegneren fra 2010 kan stadig downloades fra Dafolos hjemmeside.

Særlige vilkår fra 2021 gør, at du ikke kan bruge Elevprofilberegneren!

Regeringen har sammen med aftalepartierne vedtaget “mindre forbedringer af det eksisterende testsystem i løbet af 2020, så de obligatoriske nationale test …  kan gennemføres fra skoleåret 2020/21, og frem til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem træder i kraft. … Forbedringerne skal gøre testene mere retvisende på elevniveau, fx ved at færre profilområder indgår i testene eller ved at slå profilområder sammen. Aftalepartierne er enige om – inden udgangen af 2020 – at aftale et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem, som skal træde i kraft hurtigst muligt.”

Det har helt konkret den konsekvens, at man indtil videre kun kan få oversigt over klassens samlede resultat (dvs. gennemsnittet af resultater for de tre profilområder). Eller sagt med andre ord: man kan ikke kan få oversigt over klassens resultater fordelt på de tre profilområder.

I har kun adgang til at se, hvilke opgaver eleverne har fået, og hvordan de har besvaret dem. På grund af den adaptive algoritme, så kan jeg allerede nu fortælle, at alle elever har en rigtighedsprocent på 40-60%. Så dét skal du heller ikke bruge tid på at beregne. Mit bedste råd er desværre at få testene overstået – så har kommunen et tal, de kan indberette – og så må du bruge andre test, hvis du vil have et billede af elevernes læsefærdigheder. Du kan heller ikke gå tilbage og se resultater fra de tidligere år. De er også fjernet.

Dén beslutning er jeg rigtig ked af, for hvis testresultaterne skal bruges konstruktivt i den pædagogiske praksis, så er man nødt til at kende delresultaterne for de tre profilområder. Jeg behøver vist bare vise dette (tænkte) eksempel fra en klasse med kun  tre elever, som alle får samme totalscore:

Sprogforståelse
Afkodning
Tekstforståelse
Samlet score
Elev 1
15
35
95
48
Elev 2
92
6
47
48
Elev 3
48
48
48
48
Klassens score
52
30
63
48

Du kan derfor ikke bruge Elevprofilberegneren i 2021!