Elevprofilberegneren 2018

Elevprofilberegneren er et værktøj, som hjælper dansklæreren og læsevejlederen til at få et overblik over klassens resultater i Nationale test i dansk, læsning på alle klassetrin. Elevprofilberegneren, som kan anvendes både til de obligatoriske og de frivillige test, fordeler eleverne i ti kategorier.

Du kan downloade versioner til både pc og MAC. Når du har udfyldt skemaet med resultater fra din klasse, skal du huske at gemme det dér, hvor du gemmer andre dokumenter med personhenførbare informationer, jf. persondataloven.

I Elevprofilberegneren kan du:

  • kopiere resultaterne direkte ind fra testogprøver.dk
  • beregne relativ tid for hvert profilområder og for testen som helhed for hver elev
  • få en god og anvendelig oversigt over klassens resultater

Den gamle version af Elevprofilberegneren fra 2010 kan stadig downloades fra Dafolos hjemmeside.