LET-tallet

LET-tallet kom til verden i efteråret 2000, hvor jeg sammen med lærere fra Skovvangskolen i Glostrup gennemførte et pilotprojekt, hvor vi afprøvede en læseundervisningsmetode til skolebegyndere. Vi kaldte vores projekt for Læseløftet – dels fordi vi gav eleverne et løfte om, at de blev bedre til at læse, dels fordi vi løftede deres læsning. Du kan læse mere om projektet i rapporten Specialundervisningen til forskel?

Du kan læse mere om, hvordan LET-tallet er blevet til i Bag om LET-tallet.

Siden da har LET-tallet fundet anvendelse på mange skoler og biblioteker, og listen er løbende blevet redigeret og suppleret via Skolekom, som fungerede som lærernes fælles virtuelle rum indtil slutningen af 2019.

Fra 1. januar 2020 er LET-talslisten ”flyttet hjem til mig igen”. Karsten Boll, som er leder af PLC i Vejle Kommune, har heldigvis lovet løbende at opdatere listen.

LET-talslisten kan frit downloades. Den vil løbende blive opdateret.

Hvis du er usikker på, hvordan du sorterer i listen – hvis du fx. vil sortere efter LET-tal, efter antal lange ord eller efter forfatter, så har Karsten Boll udarbejdet en kort vejledning til dig.

Hvis du har lettet nogle bøger, eller hvis de er støt på lettede bøger, som endnu ikke står på listen, så kontakt Karsten Boll: kbboll@outlook.dk.

Du kan se, hvordan du beregner LET-tallet her: Beregning af LET-tallet

solstrålebøger