Folkeskolens nationale overgangstest

Folkeskolens nationale overgangstest (FNO) skal bruges i perioden efteråret 2022 til foråret 2026, herefter vil de blive afløst af Folkeskolens nationale færdighedstest.

Der vil være test i dansk, læsning til 2., 3., 4., 6. og 8. klassetrin. Testene skal afvikles hvert år i uge 35 – 37. I 2022 bliver det dog uge 45-47. Du kan læse mere om testene her.

Til hvert klassetrin er knyttet en demotest, som du kan bruge, når du skal forberede dine elever til testen. Hvis du gennemgår demoopgaverne sammen med dine elever, sikrer du dig, at dine elever kender til alle de opgavetyper, som de kan møde undervejs i testen. Du kan se demoopgaverne på www.testogprøver.dk.

Det er vigtigt, at eleverne ikke skal bruge testtid til at prøve at forstå ideen med en opgave. Derfor anbefaler jeg, at du bruger til på at arbejde med demoopgaverne sammen med din klasse inden afvikling af testen. Selve testsættet rummer flere opgaver end det antal opgaver, som præsenteres i demosættene. Demosættene skal alene tjene det formål at gøre eleverne fortrolige med opgavetyperne.

Du kan downloade vejledninger til de fem demosæt fra ministeriets hjemmeside.