Test og prøver

Test og prøver gør i sig selv ikke eleverne dygtigere til noget som helst, men hvis de bruges fornuftigt og tolkes med omtanke, kan de gøre læreren mere sikker i sin forståelse af elevernes kompetencer. Det har jeg forsøgt at skrive om. Det er også dét, der har været mit udgangspunkt for udvikling af Elevprofilberegneren.

Jeg har siden 2013 arbejdet for Undervisningsministeriet dels som formand for opgavekommissionen, der udarbejder Nationale test i dansk, læsning, dels som formand for opgavekommissionen, der udarbejder FP9, Læsning, FP9, Retskrivning og FP10, Læsning og sprogbrug. Jeg har med andre ord været tæt på test og prøver i mange år.

Det har ført til nogle udgivelser, en del artikler og mange kurser i årenes løb. Hvis du vil vide mere om ministeriets test og prøver, skal du kigge på www.testogprøver.dk. Her finder du foruden demoopgaver til nationale test og eksempelprøver til FP9 og FP10, også link til vejledninger og testresultater.