Velkommen

Børn skal lære at læse og skrive, fordi det giver dem et godt fundament for resten af livet. God undervisning og gode undervisningsmaterialer bliver således springbrættet til en god og en tryg start både til livet i skolen og senere til livet som borger.

Jeg håber, at jeg med mit udgangspunkt som lærer, lærebogsforfatter, læsekonsulent og underviser kan være med til at gøre en forskel, så også de børn og unge, som ikke har de bedste forudsætninger for at mestre læsning og skrivning på alderssvarende niveau, får en chance.

Læse- og skriveundervisning

Jeg har især fokus på tre aspekter af grundskolens læse- og skriveundervisning:

  • Den første læse- og skriveundervisning
  • Den særligt tilrettelagte læse- og skriveundervisning
  • Evaluering af elevernes læse- og skrivekompetencer

Jeg har arbejdet som freelance læsekonsulent siden 2007. Inden da har jeg været konsulent i hhv. Undervisningsministeriet og i Glostrup Kommune, og før det var jeg lærer i folkeskolen.