Jeg havde den store ære at blive Månedens fagforfatter i Dansk Forfatterforening i april 2020.

Jeg blev bl.a spurgt om, hvilke forfattere, der inspirerer mig og svarede:

“Jeg er storforbruger af skønlitteratur! De skønlitterære forfattere inspirerer mig til at turde tænke ”ud af boksen”. Den skønlitterære forfatter kan sætte sig i en andens sted og fortælle ud fra dennes forståelse. Deraf lærer jeg, at mennesket handler ud fra gode intentioner, selv om det ikke altid er sådan, det bliver oplevet af andre. Skønlitteraturen hjælper mig til bedre at kunne sætte mig i andres sted. Og først når jeg er dér, er jeg i stand til at hjælpe eleven, forældrene eller læreren videre fra det niveau og på de betingelser, de hver især har for at udvikle sig.”

Især i min bog Læseguiden synes, jeg den inspiration træder tydeligt frem.

Du kan læse hele portrættet her: https://danskforfatterforening.dk/f-gruppen/2020/04/01/maanedens-fagforfatter-lis-poehler/

Vil du hjælpe mig med at afprøve nogle nye læseprøver (8. og 9. klasse)?
Vi har nemlig udarbejdet yderligere fire sæt læseprøver til Alineas “Læseprøven” (der var 8 i forvejen), men vi skal lige sikre os, at niveauet i de fire nye prøver også matcher niveauet i ministeriets prøver.

Vi har derfor brug for nogle 8. og 9. klasser, som hver især vil afvikle én prøve på prøvelignende vilkår i perioden 16. marts – 8. april.
Du får både tekst- og opgavehæfte tilsendt i papir til dine elever inden afprøvningen. Elever, som bruger oplæsningsprogram, kan dog afvikle prøven digitalt.

Din klasse skal have gennemført en af ministeriets 9.-klasseprøver i læsning inden for de seneste 3 måneder. Jeg har nemlig brug for information om dine elevers karakterer ved denne prøve. Du får tilsendt prøve-id til dine elever, så elevernes anonymitet er sikret.

Udfyld venligst dette skema:

Kontaktoplysninger

  • og send det til: lis.poehler@gmail.com.

Du er meget velkommen til at ringe: 25211505, hvis du har yderligere spørgsmål-