Jeg har forsøgt at skrive en bog, som henvender sig til den voksne, som er ansvarlig for den særligt tilrettelagte undervisning for elever i læse-skrivevanskeligheder. Den voksne kan være lærer, men det kan også være en skolepædagog, en lærerstuderende eller en vikar.

I den særligt tilrettelagte undervisning skal den voksne kunne guide eleven hensigtsmæssigt videre til næste udviklingstrin. Det handler således ikke kun om læsning og skrivning – men i lige så høj grad om eleven/elevernes personlige og sociale færdigheder og kompetencer. 

Bogen indeholder en række cases, mange konkrete ideer til aktiviteter og en “værktøjskasse”, hvis du skulle få lyst til selv at prøve nogle af ideer af. 

Du kan få en forsmag på bogen her . 

Den udkommer 14. januar 2019, og den kan allerede  (forud)bestilles!