Strukturerede tekstsamtaler

I 2013–2015 har jeg i samarbejde med danske, finske og svenske lærere arbejdet med projektet Strukturerede tekstsamtaler. Projektet har afprøvet to metoder til styrkelse af tekstforståelsen. En kort beskrivelse af selve projektet fra 2013 – 2015 finder du her. Her finder du også link til projektrapport mm.

Siden da har jeg holdt en del kurser om metoderne og i skoleåret 2017-2018 arbejder jeg med metoderne dels sammen med læsevejlederne i Tønder Kommune, dels sammen med dansklærere og læsevejledere på Djurslandsskolen.

Rapport fra Djurslandsskolen vil blive offentliggjort ca. 1. marts 2018. Jeg lægger naturligvis link til rapporten, så snart den er klar.

Tekster og strategikort

I projektet afprøvede vi  to metoder: Læserollemetoden og Stil-spørgsmål-metoden. Til begge metoder anvendte vi fire strategikort.

Vi anvendte de samme 16 tekster til de to metoder. Du kan downloade tekster til Læserollemetoden her (der er større skrift og dobbelt linjeafstand, så de er nemmere at klippe op) og til Stil-spørgsmål-metoden her (der er indsat forslag til spørgsmål, så du kan anvende i samtalen).

Lærervejledninger og planlægnings-/logbogsskemaer

Du kan downloade strategikort til Læserollemetoden her og til Stil-spørgsmål-metoden her.

Du kan downloade lærervejledning til Læserollemetoden her og til Stil-spørgsmål-metoden her.

Du kan downloade et planlægnings- og logbogsskema her.
Det er samme skema til begge metoder.

Nyt evalueringsmateriale

Vores evalueringsmateriale var ikke optimalt. Jeg har derfor forsøgt at sammensætte et nyt materiale til vurdering af udviklingen af tekstforståelse ved arbejdet med projektets metoder. Materialet er afprøvet på Djurslandsskolen og af læsevejlederne i Tønder KOmmune, men det er ikke standardiseret.

Du er velkommen til at bruge det, og jeg vil meget gerne høre om dine erfaringer med det. Tilsammen kan vi måske få udviklet et godt materiale?

Materialet består af en førtest og en eftertest.