Projekter

Nogle projekter er på vej, andre er i gang – og nogle er allerede afsluttet.

Projekternes formål og konklusioner er kort beskrevet under hvert link. Der er også link til projektrapporterne, hvis du vil læse mere. Du skal være opmærksom på, at der under “Projekter i gang og på vej” også ligger link til afsluttede (del)rapporter.

Har du brug for yderligere information om projekterne – måske fordi du selv vil i gang med noget der ligner? Kontakt mig endelig.

Vær opmærksom på, at i skoleåret 2015/2016 er der mulighed for at få dækket mine udgifter til transport og ophold i forbindelse med formidling af projektet Strukturerede tekstsamtaler i de nordiske lande.