Nationalt Videncenter for Læsning

Jeg har været tilknyttet sekretariatet i Nationalt Videncenter for Læsning 2007 – 2013. Nogle af mine projekter har været – og er fortsat  – forankret i videnscenteret.