Nationale test

Elevprofilberegneren 2017, ver 2

Jeg har udarbejdet en ny version af Elevprofilberegneren, som hjælper læreren til at få et overblik over klassens resultater. Du kan downloade version til både pc og MAC.

I den nye version kan du:

  • kopiere resultaterne direkte ind fra testogprøver.dk
  • beregne relativ tid for alle profilområder og for testen som helhed for hver elev

Jeg har udarbejdet en Trin-for-trin-vejledning til Elevprofilberegneren 2017, ver 2 som du kan hente her.

Den gamle version af Elevprofilberegneren kan stadig downloades fra Dafolos hjemmeside.

Beskrivelse af de 10 elevprofiler 2017

Elevprofilberegneren 2017 genererer  – som den “gamle” Elevprofilberegner –  ti elevprofiler, som læreren kan tage afsæt i, når undervisningen skal tilrettelægges. Jeg har udarbejdet en opdateret version: En test – ti elevprofiler 2017, som du kan hente her.

Den nye version indeholder for hver af de ti elevprofiler:

  • en kort beskrivelse af hvad der læsefagligt kan karakterisere elever i profilområdet
  • forhold, som du skal være særlig opmærksom på i forhold til elever i dette profilområde
  • ideer til supplerende testning eller iagttagelse af elever i profilområdet.

Den nye version indeholder også afsnit om

  • Elevens tidsforbrug og beregning af den relative tid
  • Elever som springer mange opgaver over i besvarelsen
  • Elever, som scorer uventet lavt i profilområdet afkodning.

Elevspørgeskema

Men ét er resultater, noget andet er, hvordan eleverne oplever testen. Jeg har  udarbejdet et elevspørgeskema, som du kan anvendes efter testen, og som kan danne et godt grundlag for den samtale med den enkelte elev, som læreren skal have efter testen er gennemført. Du kan hente en pdf med spørgeskemaet her. Jeg arbejder på at få lavet det, så eleverne kan besvare elektronisk, og du kan få analyseret resultaterne umiddelbart. Men det er sværere end som så! Har du en ide til en løsning, så hører jeg meget gerne fra dig!