Undervisningsministeriet

Fra august 2014 har jeg været beskikket som formand for opgavekommissionen for EUD-optagelsesprøven i dansk. Opgavekommissionen skal opdatere, udvikle og vedligeholde opgavesæt til brug ved optagelsesprøver til EUD bl.a. for de elever, som ikke opnår 02 i gennemsnit ved folkeskolens prøver.

Fra august 2013 har jeg været beskikket som formand for opgavekommissionen i dansk, læsning og retskrivning. Opgavekommissionen skal opdatere, udvikle og vedligeholde:

  • opgavebanken til de nationale test i dansk, læsning
  • opgavesæt til folkeskolens afsluttende prøver i dansk, læsning og retskrivning (FP9 og FP10)

I perioden 2012-2013 havde jeg – sammen med Susan Møller fra Råd om Uddannelse og Undervisning – fået til opgave at udvikle undervisningsmateriale målrettet elever i erhvervsklasserne. Undervisningsmaterialet har til formål at lære eleverne at læse de tekster, de senere vil møde på erhvervsuddannelserne. Materialet, som er it-baseret, hedder Dansk på vej.  Materialet er udgivet.