Landsforeningen af Læsepædagoger

Landsforeningen af Læsepædagoger, som er en nonprofit-forening, etableret i 1950 – det er faktisk verdens ældste stadigt fungerende læsepædagogiske forening og det første nummer af Læsepædagogen udkom i december 1952.

Følg med på foreningens hjemmeside: www.laesning.dk og på Facebook.

Jeg har været medlem af bestyrelsen fra 1993 – 2005, og jeg var formand i perioden 1999-2004 – og igen fra  2015 til i dag. Da jeg blev ansat i Undervisningsministeriet i 2004, blev jeg nødt til at stoppe som formand for foreningen og som medlem af bestyrelsen, men jeg fortsatte mit frivillige arbejde for foreningen nu bare som ansvarshavende redaktør for Læsepædagogen. Jeg har været ansvarshavende redaktør siden 2005.

Landsforeningen af Læsepædagoger udgiver tidsskriftet Læsepædagogen, som udkommer 6 gange om året. Foreningen er vært ved både Læsevejlederdagen og Munkebjergkonferencen, som afholdes hvert år i november på Hotel Munkebjerg i Vejle.

Som noget nyt har vi etableret et netværk for læsevejledere – og i 2019 skal vi være værter for en stor nordisk og europæisk konference om læsning:

70-års jubilæumskonference
18. nordiske og 21. europæiske konference om literacy:
Learning from the Past for the Future: Literacy for All
4.-7. august 2019
Sted: HF-Centret Efterslægten i København
Arrangører: Landsforeningen af Læsepædagoger og Federation of European Literacy Associations
Yderligere informationer om program og tilmelding, samt deadline for Call for Papers følger både Læsepædagogen og på www.laesepaed.dk.