Hvem er jeg?

Jeg er freelancekonsulent og har arbejdet med læsning, lige siden jeg blev uddannet som folkeskolelærer i 1982. Jeg har især arbejdet med elever i læsevanskeligheder, begynderlæsning og evaluering af læsning.

Jeg tilbyder kurser, sparring og supervision især til lærere i grundskolen og undervisere på professionshøjskolerne inden for mine primære fagområder: læse- og skriveundervisning i hele grundskoleforløbet, undervisning af elever i læse- og skrivevanskeligheder, evaluering af læsning og skrivning.

Hvis du har ideer til forsøgs- eller udviklingsarbejder, tilbyder jeg sparring til projekt-beskrivelse og –udvikling samt til formulering af fondsansøgning. Jeg kan desuden være med som supervisor og/eller evaluator på projekterne.

Som freelancekonsulent står verden åben for mig!

Gennem tiden har jeg været forfatter og redaktør på en række udgivelser til både læreren og eleven. Du kan se en samlet oversigt her.