Forlag

Siden 1997 har jeg været forfatter og medforfatter til en række undervisnings- og lærebøger om læsning og skrivning, mange med fokus på elever med skriftsproglige vanskeligheder.

Du kan se, hvad jeg har udgivet – eller været med til at udgive – her.